okna.sk BMI-TradeProdukty a službySprievodca - užitočné informácieKontakt

Produkty a služby / Okná IGLO ENERGY

Nové okná IGLO ENERGY sú novým produktom DRUTEX a.s. a sú navrhnuté tak, aby priniesli zákazníkom uspokojenie z použitia produktu ktorý je výdobytkom moderných technológii a splnením prísnych emisných a kvalitatívnych požiadaviek dnešného trhu. IGLO ENERGY sú okná s dosiahnutým najnižším koeficientom prestupu tepla U=0,6W/m2K. Táto rekordná hodnota je potvrdením výborných tepelno izolačných vlastností týchto okien.

V oknách je použitý inovatívny systém tesnení ktorý je dostupný výlučne v ponuke DRUTEX a.s., ktorý by mal byť zárukou dlhodobej životnosti a kvalite okenných tesnení. Použité stredové tesnenie je z penového EDPM.

IGLO ENERGY predstavuje investíciu do nadpriemernej kvality a do najvyššieho stupňa energetickej úspornosti. Tieto okná Vám umožnia udržať teplo v každej domácnosti, bez ohľadu na poveternostné podmienky.

Popis profilov okien IGLO ENERGY, IGLO ENERGY CLASSIC

Profil IGLO ENERGY je novinkou v ponuke Drutex a.s. Je to 7-komorový systém zo stavebnou hĺbkou 82mm rám a 96mm krídlo. Okná sú tesnené dvoma dorazovými tesneniami ktoré sú umiestnené na obvode rámu a okenného krídla a stredovým tesnením ktoré je umiestnené v drážke rámu okna. Stredové tesnenie je vyrobené z penového EDPM, ktoré je zárukou dlhodobého kvalitného utesnenia okien. IGLO ENERGY dáva možnosť zasklenia do hrúbky 48mm. Takto vytvára priestor pre použitie nízko emisných skiel novej generácie, štvor–skiel plnených kryptónom s koeficientom prestupu tepla Ug=0,3 W/m2K.

DRUTEX a.s. do svojich nových okien tiež aplikoval inovatívnu výstuhu rámov okien skleneným vláknom. Týmto vo väčšej miere zabránil vzniku tepelných mostov a tým aj vzniku nežiaducich prestupov tepla. Vďaka všetkým inováciám môže teda DRUTEX a.s., uspokojiť aj najnáročnejších zákazníkov hľadajúcich energeticky čo najúspornejšie okná. Okná IGLO ENERGY spĺňajú všetky požiadavky pre inštaláciu v energeticky pasívnych domoch.

Popis rezu okna IGLO ENERGY

  1. Stavebná hĺbka 82mm rám a 96mm krídlo s vonkajším zaoblením
  2. Stredové tesnenie z penového EDPM
  3. Drážka pre kovanie MACO MULTIMATIC ponúka možnosť pre kovanie s vyšším štandardom zabezpečenia proti vlámaniu
  4. Zasklenie možnosti: dvoj – troj –štvor – sklo. Maximálna hrúbka zasklenia 48 mm. V ponuke možnosť zasklenia 4 – sklom, U=0,3W(m2K)
  5. Statická komora. Pre zlepšenie izolačných vlastností okien je možnosť vystužiť okná sklenými vláknami.

Kovania

Použité kovania MACO MULTIMATIC KS, s dvoma bezpečnostnými čapmi na obvode krídla zabezpečuje vyššiu odolnosť voči vlámaniu a zároveň umožňuje väčší rozsah regulácie prítlaku okenného krídla na tesnenie. Tým umožňuje optimalizovať pohodlnú manipuláciu s kľučkou pri otváraní a zatváraní okien a zároveň dosiahnutie dostatočného utesnenia okna po jeho zatvorení. Kovanie je možne nastaviť pri požiadavke zákazníka, aj do vyššej triedy ochrany.

Kovania sú opatrené nadľahčovačom okenného krídla. Tým je zabezpečená plynulá a ľahká manipulácia s okennou kľučkou aj u ťažších okien. Taktiež je týmto zabezpečené že okenné krídla „neovísajú“ to znamená že pri zatvorení okna je okenné krídlo v správnej polohe voči rámu okna a teda aj správne dolieha na tesnenia. Zároveň tento diel slúži ako poistka proti nesprávnej manipulácii s kľučkou. Kľučka je blokovaná proti pohybu ak nie je okno zatvorené.

Funkcie okien:

sklopné – ponúka možnosť vyklápania okien a na požiadavku zákazníka umožňuje dodatočné doplnenie poistky proti vypáčeniu okna.

Otváravé – umožňuje otváranie okien. V štandardnom prevedení s dvoma bezpečnostnými uzávermi. Otváravé okná je možné nastavovať v troch rovinách, čím je umožnené správne nastavenie okien. Kovanie taktiež umožňuje regulovať prítlačnú silu okenného krídla k rámu okna.

Otváravo – výklopné – umožňuje otvárať alebo vyklápať okná. Taktiež tieto okná umožňujú tzv. mikroventiláciu ktorá je zabudovaná štandardne v každom otváravo výklopnom okne bez požiadavky zákazníka a bez doplatku. Táto funkcia je dobrá a dôležitá na vetranie najmä v chladných obdobiach. Kľučky okien sú zaistené proti nesprávnemu pootočeniu pri manipulácii a tým aj proti nesprávnemu odisteniu krídla z kovania. Tým ovplyvňuje komfort obsluhy okien. V štandardnom prevedení s dvoma bezpečnostnými uzávermi. Otváravo výklopné okná je možné nastavovať v troch rovinách, čím je umožnené správne nastavenie okien. Kovanie taktiež umožňuje regulovať prítlačnú silu okenného krídla k rámu okna.

Zasklenie

Štandardne sú okná IGLO ENERGY zasklievané sklom TMP4/16.Arg/float4/16Arg/TMP4 - U=0,7 W/m2K. Priestor medzi sklami je vyplnený plynom – argónom. Na požiadanie zákazníka je možné zmeniť sklá napríklad na typ skiel: float, stopsol, reflektofloat, ornament, bezpečnostné...

Okná IGLO ENERGY je možné zaskliť sklami najnovšej generácie, štvor-sklom. Drutex a.s. priniesol na trh novú generáciu okien ktoré využívajú generačne najnovšie sklá s nízko emisnými povlakmi, ktoré ponúkajú najvyššie štandardy v oblasti energetickej efektívnosti, prestupu denného svetla ale aj úžitkového komfortu. Pri týchto sklách dosiahol veľmi priaznivý súčiniteľ prestupu na úrovni Ug=0,3W/m2K). Toto moderné zasklenie je vytvorené skladbou skiel 3-12-3-12-3-12-3. Skladba skiel je tvorená troma sklami Planiterm Ultra N. Priestor medzi sklami je plnený kryptónom. Priepustnosť svetla u týchto skiel je 64%. Sklá s takýmito vlastnosťami umožňujú vytvárať väčšie presklené plochy a tým tak získavať viac pasívnej slnečnej energie pre naše domovy.

Nová rada skiel od Drutex a.s. obsahuje vo svojej ponuke aj ďalšiu možnosť zasklenia a to sklá v skladbe: 3-12-3-12-3-12-3, v ktorom je použité sklo Planiterm Ultra N – dve sklá. Priestor medzi sklami je plnený kryptónom. Sklá v takejto skladbe dosahujú súčiniteľ prestupu v úrovni Ug=0,4W/m2K).

Nové sklá Planiterm Ultra N patria do najnovšej generácie izolačných dvoj – troj – štvor skiel, dosahujúcich výborné energetické vlastnosti.

Rez profilom IGLO ENERGY CLASSIC