okna.sk BMI-TradeProdukty a službySprievodca - užitočné informácieKontakt

Sprievodca / Ako si vybrať energeticky efektívne okná

Ako si vybrať energeticky efektívne okná

Moderné technológie používané pri výrobe okien a dverí ponúkajú zákazníkom viac produktov a riešení pre úsporu energie. Prioritou je vysoká kvalita okien pre výnimočné pohodlie doma a tým ovplyvnenie zníženia nákladov na vykurovanie.

Podstatou je využívanie energeticky úsporných okien. Kritérium efektívnosti tvoria tepelné vlastnosti okien a predovšetkým stanovené koeficienty prestupu tepla. Platí že nižšia miera Uw znamená nižší únik tepla. Je treba pripomenúť, že miera Uw je výsledkom niekoľkých faktorov, ako je súčiniteľ prestupu tepla skla a rám, plocha týchto okien a celý rám okna. Spotrebitelia sú dosť často uvádzaní do omylu tým že súčiniteľ prestupu tepla skla je uvádzaný ako súčiniteľ prestupu celého okna. Je preto dôležité vypýtať si u predajcu pred zakúpením okien test a potvrdené parametre výrobcom okien. Je potrebné zobrať na vedomie že investícia do okien je investíciou do budúcnosti.

Spoločnosť DRUTEX, v snahe ísť v ústrety požiadavkám zákazníkov pre úsporné energetické okná, dala vykonať na svojich oknách, IGLO 5 a IGLO 5 Classic, nezávislé štúdie tepelnej izolácie vo výskumnom ústave vo svojej krajine. Nimi odskúšané okná dosiahli nasledujúce vynikajúce výsledky:

  • IGLO 5 – so sklom U= 0,7 a rámom SwissSpacer získalo výsledok: Uw=0,95W/m2.K
  • IGLO5 classic-so sklom U=0,7 a rámom SwissSpacer získalo výsledok: Uw=0,89W/m2.K
  • Okno so súčiniteľom Uw=0,99 so spustenou roletou získalo výsledok:Uw=0,75W/m2.K

Namerané koeficienty prestupu testovaných okien potvrdili že vo vzťahu výpočtu k norme PN-EN 10077-2, sa tieto hodnoty zlepšili o 27%. Uvedené tepelné vlastnosti okien zabezpečia úsporu energii, menšie náklady na vykurovanie a nadčasový komfort. Zároveň takto riešia aj súčasné ekologické problémy.