okna.sk BMI-TradeProdukty a službySprievodca - užitočné informácieKontakt

Sprievodca / Orosovanie plastových okien

Orosovanie plastových okien

Je to prirodzený fyzikálny jav, avšak nežiadúci. Vzniká kondenzovaním vodnej pary obsiahnutej vo vzduchu. Tá kondenzuje v tedy ak je teplota povrchu skla nižšia ako je jej rosný bod. Plastové okná sa orosievajú od okrajov smerom ku stredu. Je to kôli dištančnému profilu, ktorý vymedzuje vzdialenosť medzi sklami a tvorí dobrý tepelný most (na prechod "chladu" od vonkajšieho skla k vnútornému, ktoré sa tak po obvode ochladí až pod rosný bod). Je teda dobré ak je dištančný profil z tepelne nevodivého materiálu ako je plast.

Hlavnou príčinou rosenia je však nadmerná vlhkosť vzduchu a slabé vetranie. U normálnych okien funguje "prirodzené samovetranie" tzv. infiltrácia. Je to neustála obmena vzduchu cez škáry a netesnosti (ktorými sa však stráca teplo). Plastové okná sú natolko tesné, že toto samovetranie takmer nefunguje. Je asi 2,5 krát menšie ako u bežných okien. To ma za následok nasycovanie vzduchu vlhkosťou ktorú zvyšujeme napríklad i dýchaním. Odporúčanie znie - vetrať a hlavne efektívne, tzn. otvoriť okno dokorán na 5-8 minút a zavrieť. Taktiež k roseniu prispievajú i interiérové žalúzie, ktoré zabraňujú cirkulácií vzduchu popri skle, nevhodne umiestnené závesy alebo prerušované vykurovanie.