okna.sk BMI-TradeProdukty a službySprievodca - užitočné informácieKontakt

Sprievodca / Údržba okien

Údržba okien

Aby bola zabezpečená čo najdlhšia životnosť okien a dverí a aby bol zachovaný ich estetický vzhľad je potrebné venovať im náležitú starostlivosť.

Plastové okná a dvere

Čistiace prostriedky na umývanie okien a okenných rámov by nemali obsahovať rozpúšťadlá ktoré narúšajú povrch okien a vnikajú do hĺbky profilov. Taktiež čistenie okien by sa nemalo robiť mechanickým odstraňovaním, zaškrabávaním, nečistôt z povrchu rámov okien. Obidve možnosti trvalo a nenávratne znehodnocujú povrch okien. Na umývanie treba používať prostriedky ktoré dokonale neagresívne odstraňujú nečistoty z povrchu okien, odmasťujú ich a pôsobia konzervačne.

Drevené okná

Na údržbu drevených okien je potrebné používať ošetrovaciu sadu k dreveným oknám. Táto sada a prostriedky v nej dokážu ošetriť povrch okien a udržiavať ho v dobrej kondícii. Okná sa neumývajú iba preto aby vyzerali dobre ale preto aby nečistoty zhromažďujúce sa na povrchu okien nepoškodzovali povrchovú úpravu okien.

Hliníkové okná

Hliníkové okná aj napriek svojmu vzhľadu môžu korodovať. Koróziu okien zapríčiňujú najmä emisie z ovzdušia. Aby sa tomu zabránilo je potrebné pravidelné umývanie okien od prachu a nečistôt. Ľahko znečistené okná stačí zotrieť vlhkou handričkou. Pri väčšom znečistení je nutné použiť čističe k tomu určené. Nie je vhodné používať chemické rozpúšťadlá aby nedochádzalo k narušeniu povrchovej úpravy – farby okien.

Údržba kovania a ovládania okien

Aby bola zabezpečená bezporuchová prevádzka okien a dverí je potrebné aspoň raz ročne vykonať nasledovné:

  • Kontrola pohyblivých častí kovania, ich pevné uchytenie v rámoch okien, v okenných krídlach. Kontrola ich opotrebovanosti. V prípade nadmerného opotrebovania zabezpečiť ich výmenu
  • Všetky pohyblivé časti kovania pravidelne ošetrovať premazaním
  • Na čistenie a údržbu je potrebné používať výlučne prostriedky ktoré nepoškodzujú povrchovú úpravu kovaní

Údržba tesnení

Spočíva na ich očistení od prachu a nečistôt a na ich konzervácii prostriedkami založenými na silónových živiciach. Tieto prostriedky zabezpečia pružnosť tesnení a taktiež aby v zimnom období tesnenia neprimŕzali k rámom okien.