okna.sk BMI-TradeProdukty a službySprievodca - užitočné informácieKontakt

Sprievodca / Ako správne zamerať okná

Ako správne zamerať okná

Zadanie správneho rozmeru okien je jeden z najdôležitejších krokov pri kúpe nového okna. Iba správne zamerané a osadené okno ponúka zákazníkovi plnú funkčnosť a komfort okien. Je preto pre zákazníka výhodnejšie nechať si zameranie urobiť oprávnenou osobou alebo montážnou firmou. Tento krok zabezpečuje zákazníkovi, že okná budú osadené do otvorom podľa zásad a predpisov výrobcu. Pre dlhodobú životnosť okna je dôležité aby boli dodržané správne pripojovacie medzery, aby bolo okno správne ukotvené a nastavené. Je treba brať do úvahy že okná pod vplyvom tepla a chladu potrebujú priestor na dilatáciu. Dodržanie tohto postupu má neskôr aj vplyv na uplatňovanie si záruk.

Montáž okien

Správnej montáži okien by malo predchádzať dôkladné zameranie a posúdenie otvoru. Je treba posúdiť pravouhlosť otvoru. Okno by nemalo byť príliš tesné do otvoru aby bola zabezpečená dilatácia, ale taktiež by nemalo byť príliš malé. Podklad okna by mal stabilný aby časom nedošlo k deformovaniu podkladu a tým k znefunkčneniu okna. Pripomíname platnosť novej normy STN 730540-2, ktorá popisuje požiadavky na pripojovaciu škáru. Pri tomto zype moztáže sa používajú tesniace pásky s ktorými má naša firma bohaté skúsenosti. Možnosť správnej montáže vonkajšej a vnútornej parapetnej dosky tak aby bola zabezpečená ich funkčnosť. Taktiež je nutné pri návrhu okna vziať do úvahy neskoršie požiadavky na montáž doplnkov okien hlavne vonkajšej predokennej rolety alebo žalúzie z dôvodu možnosti prevedenia ovládania týchto doplnkov.